MỤC ĐÍCH CỦA CƠ SỞ TRÚC LINH

        Mục Đích của Cơ Sở Giáo Dục Chuyên Biệt Trúc Linh là: Giúp cho các trẻ có vấn đề bất thường trong sự phát triển được can thiệp kịp thời, đúng cách và hiệu quả để phát triển tối đa tiềm năng nhận thức, ngôn ngữ, vận động, … nhằm nhanh chóng hội nhập vào môi trường giáo dục phổ thông như bao trẻ em khác. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »