HỌC PHÍ

THÔNG BÁO HỌC PHÍ 

  • PHÍ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU: 200.000đ /bé
  • PHÍ TẬP HUẤN PHỤ HUYNH MỚI (Phụ huynh có bé đã được đánh giá ban đầu) Về phương pháp can thiệp cá nhân cho tẻ tự kỷ tại nhà: 1.000.000 đ/người bao gồm:
   • 1 BUỔI LÝ THUYẾT (4 TIẾT)
   • 2 LẦN THỰC HÀNH (2 TIẾT)
  • PHÍ HỌC CÁ NHÂN : 4.000.000đ/tháng (1 cô/1 bé; 1 giờ/1 ngày;           5 ngày/ tuần)
  • PHÍ HỌC NHÓM: 4.000.000đ/tháng (Lớp tiền học đường; 1 cô/4 bé;       3 giờ/1 buổi; 5 ngày/ tuần)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »